საავტორო უფლების დაცვა

დაიცავი საავტორო უფლება ონლაინ

სწრაფი ციფრული სერვისი ნაწარმოების ავტორობის დაცვისა და რეგისტრაციისთვის

რატომ უნდა დაიცვა საავტორო უფლებები?

საავტორო უფლებები ყველაზე მარტივად შესაძლოა იყოს ხელყოფილი, მიუხედავად იმისა, რომ როგორც ხელშეუხებელი და არამატერიალური მოვლენა, მათი წარმოშობისთვის არანაირ რეგისტრაციას არ საჭიროებენ. როგორ უნდა დავადასტუროთ, რომ კონკრეტულ მომენტში შექმნილი ნაწარმოები მართლა თქვენ გეკუთვნით, თუ მესამე პირი წამოიწყებს დავას სასამართლოს დახმარებით? სწორედ ეს განაპირობებს ავტორების სწრაფვას, სხვადასხვა მეთოდით დაიცვან საავტორო უფლებები საკუთარ ნაწარმოებებზე - მიმართონ ნოტარიუსს, დალუქული კონვერტით გაუგზავნონ საკუთარ თავს ნაწარმოების ასლი და ა.შ.

AETIS საავტორო უფლებების დაცვის ყველაზე თანამედროვე, დაცული და მოსახერხებელი პლატფორმაა, რომელიც ბლოკჩეინის ინოვაციური ტექნოლოგიის დახმარებით ეხმარება ავტორებს საკუთარი სახლიდან, სტუდიიდან ან ოფისიდან გაუსვლელად ელექტრონულად დააფიქსირონ ავტორობის უფლება საკუთარ ნაწარმოებებზე

Сервис

ავტორობის დადასტურება დაგეხმარება დაზოგო ფული, დრო და ნერვები სამართლებრივი დავის წარმოშობის შემთხვევაში. პროცესის წარმატებით დასრულების შემდეგ მიიღებ ინტელექტუალური საკუთრების უფლების დამადასტურებელ დოკუმენტს.

რატომ უნდა დაიცვა საავტორო უფლებები?

ვინ სარგებლობს AETIS პლატფორმით?

შესაძლებელია ნებისმიერი შემოქმედებითი ნაწარმოებისა და ინტელექტუალური საკუთრების საგნის საავტორო უფლებით დაცვა:

სტატიები, ტექსტები ორიგინალურ ენაზე, თარგმანები

ლიტერატურული ნაწარმოებები

მუსიკა, სიმღერები, სემპლები

ფილმები, ანიმაციები, ვიდეო კლიპები და სცენარები

ონლაინ კურსები და ვებინარები

სასწავლო პროგრამები და სახელმძღვანელოები

სამეცნიერო ნაშრომები და ტექნოლოგიები

პროგრამული უზრუნველყოფა და ვებსაიტები

ფოტოები და ნახატები

დიზაინები და ილუსტრაციები

მოდელები და ტექნიკური ნახაზები

ბიზნეს გეგმები და სტრატეგიები

რატომ უნდა დაიცვა საავტორო უფლებები?

ვინ სარგებლობს AETIS პლატფორმით?

დაცვა გარანტირებულია

ინტელექტუალური საკუთრების ელექტრონული რეგისტრაცია არის ფაილის წარდგენა და შემდგომ მისი შენახვა, რომელიც ხორციელდება ტექნოლოგიების პაკეტის წყალობით, რომელიც უზრუნველყოფს მონაცემთა უცვლელობას, უსაფრთხოებას, დაცვასა და კონფიდენციალურობას. AETIS-ი არ ინახავს თქვენს ნამუშევრებს Cloud სისტემაში.

ბლოკჩეინის ტექნოლოგია

ბლოკჩეინის ტექნოლოგია

ბლოკჩეინის ეკოსისტემაში არსებული ჩანაწერის გაყალბება ან შეცვლა შეუძლებელია. ყოველი დაცული ნაწარმოების ციფრულ ასლს კონკრეტული მისამართი ენიჭება, რომელიც ავტორისა და შექმნის თარიღის შესახებ ინფორმაციას სამუდამოდ ინახავს.
დაშიფვრა

დაშიფვრა

ნაწარმოების ციფრული ასლი ფაილების დაცულ საცავში ხვდება. საცავი მხოლოდ ფაილის ავტორისთვის არის ხელმისაწვდომი სპეციალური შიფრის გამოყენებით, რომელიც საცავის შექმნის დროს ავტომატურად იქმნება.
კრიპტოგრაფიული დაცვა

კრიპტოგრაფიული დაცვა

GEChain ბლოკჩეინის დეცენტრალიზებული რეესტრი უზრუნველყოფს კრიპტოგრაფიულ დაცვას საქართველოს ტერიტორიაზე და OriginStamp ბაზა კი ევროპის კავშირისა და ა.შ.შ. ტერიტორიებზე.

ციფრული ასლის რეგისტრაციის მოწმობა

certificate example
მოწმობა მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს:

QR კოდი ბლოკჩეინის რეესტრში

ინფორმაცია თქვენი ნაწარმოების ჩანაწერის შესახებ.
დაიცავი საავტორო უფლება
certificate example
მოწმობის ფიზიკური ასლის ადგილზე მიტანა (საქართველოს ტერიტორიაზე)
პრემიუმ სერტიფიკატი

ფასის დაანგარიშება

ფაილის ზომა

ფაილის შენახვის ვადა

მოწმობის ენა

ელექტრონული ხელმოწერა

მოწმობის ტიპი

ელექტრონული მოწმობა PDF ფორმატში

ხშირად დასმული კითხვები

არსებობს ავტორობის უფლების დადასტურების უფრო მარტივი ხერხები?

იმუშავებს თუ არა ჩემი მოწმობა საზღვარგარეთ?

შესაძლებელია თუ არა რამდენიმე ფაილის დაცვა ერთ საცავში?

რა არის ბლოკჩეინი?

როგორ მუშაობს ბლოკჩეინი?

AETIS პარტნიორი ორგანიზაციები

primomusic
bravorecords